Rozwiązania cyfrowe

Bezpieczny dostęp internetowy do księgowości firmy

Chcą Państwo przesłać nam dokumenty księgowe, pobrać ostatni bilans, monitorować zobowiązania klienta, samodzielnie generować paski wynagrodzeń? Wszystko jest możliwe, dostępne zdalnie i w każdej chwili poprzez zabezpieczoną strefę klienta.

Strefa Klienta

Strefa Klienta

Przekazywanie dokumentów księgowych

Przekazywanie dokumentów księgowych

Fakt przesłania Państwa dokumentów księgowych (zakup, sprzedaż, przepływy pieniężne…) jest nam natychmiast sygnalizowany. Obsłużymy je jak najszybciej, korzystając z funkcji przechwytywania obrazu.

Wgląd do dokumentów

Wgląd do dokumentów

Bilans, harmonogram zobowiązań wobec dostawców, faktury… Wszystkie Państwa dokumenty, także te, sporządzone w naszym Biurze, są przechowywane w Państwa strefie klienta i dostępne do wglądu i pobrania.

Monitorowanie działalności

Monitorowanie działalności

Mają Państwo dostęp do podstawowych wskaźników zarządzania z ostatnich 3 lat. Wykresy, narzędzia wyszukiwania… Wszystko, co jest pomocne w procesie decyzyjnym.

Obsługa listy płac

Obsługa listy płac

Po wprowadzeniu przez Państwa danych pracownika (wejście/wyjście, urlopy, zwolnienia lekarskie…) jego pasek wynagrodzeń jest generowany automatycznie i możliwe jest przesłanie go pracownikowi e-mailem.