Nasi partnerzy

Sieć ekspertów dla Państwa firmy

Partenaires Exponentiel Lille Seclin

Rozwiązanie niektórych specyficznych problemów wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy. Exponentiel zwraca się wówczas do jednego spośród współpracujących naszym Biurem z ekspertów. Są nimi:

Ubezpieczyciele
Zabezpieczenie społeczne kadry kierowniczej i pracowników, zarządzanie majątkiem, ochrona mienia osobistego i firmowego

Adwokaci
Zbycia, przejęcia, audyty przejęć (w szczególnych sytuacjach prawnych), specyficzne zmiany statutu, spory prawne (pracownicze, handlowe…)

Notariusze 
Zarządzanie majątkiem, inwestycje w nieruchomości, akty notarialne przejęcia, zbycia, darowizny, nabycia spadku, przeniesienia własności…

Specjaliści IT
Audyt, wdrożenia, dokumenty dotyczące przejęcia, zbycia, przeniesienia własności…

Brokerzy
Ubezpieczenia, banki, finansowanie

Banki
Finansowanie tworzenia/przejęcia firmy, finansowanie potrzeb rozwojowych,
ubezpieczenie kredytu

Doradcy w zakresie zarządzania majątkiem

Doradcy w zakresie uzgodnień biznesowych

Biuro Exponentiel jest członkiem

Expert-comptable Lille Seclin

Krajowa Izba Biegłych Księgowych

Commissaire aux comptes Lille Seclin

Krajowa Organizacja Biegłych Rewidentów

Club innovation Lille Seclin

Espace Innovation