Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - bilans Zarządzanie w zakresie spraw socjalnych - płace